Wil jij gratis Whatapp coaching? Neem contact op

Coaching voor een brede doelgroep toegankelijk maken

Coach Carin Posthouwer werd vlak na haar start bij New Dawn gekoppeld aan het nieuwe concept Unlimited Coaching. Na de eerste testcase is haar conclusie helder:  “organisaties doen er goed aan om coaching voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.”

Wat houdt Unlimited Coaching in?

“Preventieve coaching blijft bijna altijd beperkt tot het hogere segment binnen een organisatie, zeg maar de executives en afdelingsmanagers. Medewerkers daaronder krijgen pas met coaching te maken als er een probleem is. Dit terwijl de vraag zich opdringt waarom coaching niet veel breder en eerder wordt ingezet. New Dawn heeft daarom het concept Unlimited Coaching bedacht: professionele coaching voor iedere medewerker, van productiemedewerker tot manager en van senior tot junior.”

Wat is de toegevoegde waarde van deze aanpak?

“Coaching draagt bij aan betere en snellere ontwikkeling van professionals. Dat principe geldt net zo goed voor ‘gewone’ werknemers en starters. Ook zij hebben vragen en twijfels, lopen tegen uitdagingen op de werkvloer aan en vinden het prettig om hun hart te luchten bij een neutraal persoon. Coaching maakt medewerkers sterker en zelfbewuster. Dat leidt uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Daarnaast ben je aantrekkelijker als werkgever wanneer je coaching als ‘cadeautje’ aanbiedt. Niet onbelangrijk in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.”

Hoe ben jij als coach bij deze pilot betrokken geraakt?

“Ik was lange tijd HR-Manager en Manager Management Development bij Friesland Campina. Vijftien jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Ik deed al regelmatig freelance opdrachten voor Schouten & Nelissen en mijn profiel bleek goed aan te sluiten bij New Dawn. Ik was krap twee dagen in dienst en kreeg meteen de vraag of ik deze eerste case voor Unlimited Coaching wilde aannemen.”

Waarom wilde je meewerken?

“iBanFirst, het pilotbedrijf, sprak mij aan. Het is een bruisende club in de scale-upfase. Er werken veel jonge mensen, voornamelijk twintigers en dertigers. Zij staan aan het begin van hun carrière en iBanFirst is in de meeste gevallen hun eerste werkgever. Deze onderneming was vanwege de samenstelling van het team en de fase waarin ze zich bevinden de perfecte proeftuin.

Hoe verliep de pilot?

“Gedurende twee maanden heb ik vijftien medewerkers gecoacht. De meeste gesprekken voerden we online. Mijn aanpak sloeg aan. Als coach ga ik uit van de kwaliteiten die mensen hebben en probeer ik die kwaliteiten te versterken, in plaats van maar te blijven focussen op wat niet goed gaat. Ik zag deelnemers voor mijn neus opbloeien en groeien. Voor veel van hen was het de eerste ervaring met coaching en een paar dachten vooraf dat het iets zweverigs zou zijn. Achteraf hoorde ik dat ze mijn coaching juist als heel concreet en praktisch bruikbaar hadden beleefd.“

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n praktische insteek?

“Bij iBanFirst werken ze hard en zijn de functies pittig. Bovendien zit het bedrijf in een groeifase waarin een stap extra van de mensen wordt gevraagd. Ik kreeg dan ook veel vragen over het omgaan met target-stress en grenzen. Een praktische tip is bijvoorbeeld het opdelen van targets in deeltargets zodat je overzicht en grip houdt op je werk. Maar we hadden ook gesprekken over hoe je de communicatie met je collega’s en leidinggevenden kunt verbeteren. Targets zelf kun je nauwelijks beïnvloeden, de manier waarop je ermee omgaat wel.”

Hoe heb jij de pilot zelf ervaren?

“Ik voelde een klik met deze organisatie en haar mensen. De laagdrempeligheid van dit concept was een belangrijke succesfactor. Omdat ik buiten de organisatie sta en neutraal ben, was het voor de meeste deelnemers makkelijker om persoonlijke zaken met mij te bespreken dan met een leidinggevende. Deze eerste opdracht voor New Dawn was een schot in de roos, ook voor mij als coach. Wel was ik graag wat langer gebleven en wat verder de diepte ingegaan.”

Wat heeft je het meest verrast?

“Toch wel de grote vraag naar coaching die bleek te bestaan bij deze jonge doelgroep. Vorige week nog las ik een onderzoek van CompanyMatch: acht op de tien jonge werknemers heeft behoefte aan een coach. Starters op de arbeidsmarkt willen presteren, leggen de lat hoog voor zichzelf, willen snel resultaten boeken. Tegelijkertijd zijn ze onervaren  en vinden ze het moeilijk om grenzen te bewaken. Werk-privébalans vormt steeds vaker een uitdaging op jonge leeftijd. Ik denk dan ook dat organisaties er goed aan doen om coaching voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.”

Welke resultaten zijn er geboekt?

“Wat ik terugkreeg is dat veel deelnemers meer zelfvertrouwen hebben en een grotere mate van plezier en ontspanning ervaren tijdens hun werk. Er is nieuwe energie gaan stromen. De meesten hadden graag langer willen doorgaan met coaching. Ook vanuit de bedrijfstop hoorde ik positieve geluiden over het traject. Ik hoop dat Unlimited Coaching op basis van deze positieve ervaringen verder wordt uitgerold en dat ik als coach betrokken blijf.”

© Copyright 2024 New Dawn Coaching | Privacyverklaring | Cookiebeleid | Website door Webmazing