Alle Schouten & Nelissen websites

ZelfKennisMethode

De ZKM stimuleert je tot een andere mindset

 • Je krijgt inzicht in je onbewuste motieven en drijfveren
 • Reflectie op thema’s zoals persoonlijke effectiviteit, zingeving en inspiratie
 • Het traject is maatwerk, jouw vragen bepalen de focus

Voor wie?

Je merkt dat je behoefte hebt aan bezinning en je zoekt diepgang. Je hebt vragen op het gebied van persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit, loopbaankeuzes, zingeving en inspiratie. Of je wilt in jezelf investeren om stress en burn-out te voorkomen. De Zelfkennismethode is maatwerk, jouw vragen bepalen de focus in het traject.

De ZKM is een wetenschappelijk onderbouwde methode die ervan uitgaat dat de mens voor een belangrijk deel wordt gestuurd door zijn onbewuste. Van onderliggende motieven en drijfveren zijn wij ons doorgaans niet bewust. Er zijn twee grondmotieven:

 • het Z-motief (streven naar zelfbevestiging)
 • het A-motief (verlangen naar verbondenheid met de ander)

Deze motieven liggen beide ten grondslag aan al onze keuzes.

Met de ZKM maak je een ontdekkingsreis door je eigen leven en loopbaan. De kern van wat je belangrijk en waardevol vindt, komt boven. Bovendien maakt de methode de rode draad en het verhaal ónder het verhaal zichtbaar.

 • Je staat diepgaand bij jezelf stil
 • Je krijgt inzicht in automatismen die onder je gedrag en keuzes liggen
 • Je ontdekt patronen  en thema’s in je functioneren
 • Je begrijpt hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in het hier en nu
 • Je ontwikkelt een toekomstvisie, maakt een groeiplan en komt in beweging
 • Je kunt weloverwogen keuzes maken in je loopbaan
Kwaliteit en gelijkwaardigheid * Je bent verzekerd van kwaliteit. * De ZKM is wetenschappelijk getoetst in het researchprogramma 'Valuation and Motivation' van de Radboud Universiteit Nijmegen. De methode heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen. * Schouten & Nelissen werkt met ervaren ZKM-coaches die de opleiding in de Waarderingstheorie en het ZKM Motievenonderzoek met succes hebben afgerond. Zij werken volgens de ethische beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). * Je werkt gelijkwaardig samen met de coach. Je bent expert van jouw eigen leven, de coach is deskundig op het gebied van de methode. Je blijft dus onafhankelijk. * De werkwijze is duidelijk gestructureerd en je krijgt een rapportage.

Zelfkennismethode

Coachtraject

De totale doorlooptijd van dit traject kan variëren van 2-6 maanden en bestaat uit 12,5 uur coaching. Na elke bijeenkomst krijg je gerichte huiswerkopdrachten en maak je een reflectieverslag. De afspraken worden in overleg tussen jou en de coach gepland.

Hoe verloopt de coaching?

 • Doelstellend gesprek: je geeft jouw wensen aan en stelt doelen. Ook verwachtingen vanuit jouw organisatie worden besproken. Op verzoek neemt de coach hierover contact op met jouw leidinggevende. Je checkt of je een ‘klik’ met de coach hebt. Samen maak je af spraken. De coach checkt ook of de ZKM past bij jou en jouw doelen.
 • Bijeenkomst van ca. 4 uur: samen met de coach schrijf je stapsgewijs jouw levens- en loopbaanverhaal in ca. 40 kernzinnen.
 • Opdracht: je geeft online aan elke kernzin een gevoelswaardering met behulp van een lijst van gevoelens. Via een statistisch computerprogramma wordt hier een rapportage van gemaakt. De coach bespreekt de rapportage tijdens het volgende gesprek.
 • Verdiepingsgesprek van ca. 2,5 uur: je ontdekt ‘het verhaal onder het verhaal’ door verbanden te zien tussen de kernzinnen. Je ziet hoe de grondmotieven een rol spelen in jouw verhaal. Je ontwikkelt een inspirerende visie op jouw toekomst.
 • Verdiepingsgesprek van ca. 2 uur: je ontdekt wat je (nog) tegenhoudt om jouw doelen te bereiken. Welke ‘overlevingsstrategieën’ of diepgewortelde overtuigingen staan in de weg? Je komt tot nieuwe inzichten en maakt een groeiplan dat jou stimuleert om steeds dichter bij jouw toekomstvisie te komen.

 

 • Twee vervolggesprekken van 1 uur: jouw successen, acties en eventuele blokkades staan centraal. Je raakt geïnspireerd om krachtig in beweging te komen.
 • Evaluatiegesprek van 1 uur: je bespreekt jouw successen, veranderingen en inzichten. Ook maak je een actieplan voor blijvend succes.
Vraag persoonlijk advies aan
New Dawn 21081717810654

ZelfKennisMethode

12,5 uur / € 2500 excl. BTW
Ik ben nieuwsgierig

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Maak een belafspraak Prisca Egter Van Wissekerke Adviseur Schouten Nelissen
Of bel nu zelf

0418 - 688 633